O mne

JUDr. Erich Markocsy

Som advokátom špecializujúcim sa na odvetvie trestného práva predovšetkým v oblastiach Prešov a Košice. Vzájomná dôvera, mlčanlivosť a lojalita predstavujú nevyhnutný základ pre poskytovanie efektívnej obhajoby. Mojím cieľom je Vás previesť úskaliami trestného konania v ktorom proti Vám stojí štát s celým aparátom štátnych orgánov a inštitúcii. Našim spoločným cieľom je Váš úspech. Často krát nie som len Váš obhajca, ale aj psychológ, detektív a oporou v najzložitejších životných situáciách.

V najzávažnejších a neodkladných prípadoch som Vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dni v týždni.

Rovnako významnou súčasťou mojej advokátskej praxe je poskytovanie právneho zastupovania obetiam a osobám poškodeným trestnými činmi v trestnom konaní.

Za svoju spoločenskú povinnosť považujem poskytovanie právnych služieb PRO BONO (bez nároku na odmenu) pre obzvlášť zraniteľné obete trestných činov nachádzajúce sa v materiálnej núdzi.

Súčasťou portfólia advokátskej kancelárie je aj poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva.

Právne služby

Cenník

Základom pre určenie odmeny za poskytovanie právnych služieb je Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Určenie výšky odmeny za poskytovanie právnych služieb je individualizované a výlučne závisí od vzájomnej dohody medzi advokátom a klientom tak, aby sa právnej pomoci dostalo každému, kto ju potrebuje.

Advokát sa vyhradzuje právo posúdiť splnenie podmienok na právne zastupovanie PRO BONO (bez nároku na odmenu).

Kontakt

JUDr. Erich Markocsy, advokát (registrovaný v SAK pod registračným číslom: 8673)
Francisciho 5, 080 01 Prešov
IČO: 55360785

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4514 7465